ASIO

ASIO organiseert een tafeltennistoernooi voor scholen op 13 januari. Groep 7 en 8 kan a.s. vrijdag nog oefenen van 16.00 – 17.00 uur. Daarvoor hoeven ze niet aan te melden. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 1,50 per deelnemer. Sportschoenen zijn verplicht.

Lees meer

Parkeren

Op het grote parkeerterrein bij school zijn stroken voor Kiss&Ride. Dat zijn plaatsen waar u even kunt stoppen, afscheid nemen van uw kind en het laten uitstappen en vervolgens weer wegrijden. Vaak wordt op deze vakken geparkeerd. Hierdoor stoppen ouders die alleen hun kind uit willen laten stappen voor de ingang van de school. Daardoor…

Lees meer

Koffiemomentjes

Door het jaar heen nodig ik u een aantal keren uit om op school met mij een kopje koffie of thee te drinken. Ik hoor graag van u hoe u en uw kinderen het onderwijs op De Wielewaal ervaren en waar u mogelijkheden ziet voor verbetering. Vorige week was ik blij dat er een ouder…

Lees meer

Samenwerking Goudenstein

Er zijn initiatieven gestart om vaker samen te werken met De Goudenstein. Die samenwerking zochten we al in de organisatie van het bezoek van Sint aan beide scholen. Maar we denken dat er veel meer mogelijk is. Om dit op te starten beginnen we om regelmatig samen een bakje koffie of thee te drinken.

Lees meer

Vernieuwde website

De website is vernieuwd. Alle scholen krijgen een nieuwe website in dezelfde stijl, maar met de eigen huiskleuren. We hebben al wat tips van ouders gehad over dingen die niet meer kloppen. Ziet u ook verbetermogelijkheden voor de website? Laat het ons weten!

Lees meer

Kleuternieuws oktober ’23

De afgelopen weken hebben wij nog hard gewerkt aan ons thema: Welkom op de wereld.We hebben zwangere mama’s gemaakt met stof, baby’s gemaakt van klei en flesjes gevuld met crepe papier. Op twee vrijdagen mochten er poppen mee. De eerste vrijdag speelden wij er zelf mee. De andere vrijdag mocht groep 3/4 er ook mee…

Lees meer

Iedere school heeft een MR, ook De Wielewaal!

Wat doet de Medezeggenschapsraad? De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit personeel en ouders. Zij denken en beslissen mee over schoolzaken. Bijvoorbeeld over onderwijsinhoudelijke keuzes en de schoolgids. Ongeveer één keer per zes weken hebben we overleg met de directeur en denken we kritisch mee over het schoolbeleid.  Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad? De MR van…

Lees meer

Leerlingenraad

De eerste vergadering van de leerlingenraad is geweest. Florian, Bibi, Noah, Tobias en Tijmen hebben fijn vergaderd onder begeleiding van juf Jelske. De leerlingenraad heeft het gehad over het gebruik van de kapstokken, de hygiëne van de wc’s, de gymlessen en uiteraard werd de schooldisco geëvalueerd. De leerlingenraad wil graag input van de leerlingen van…

Lees meer

Mooi feest

Maandag hebben we gevierd dat Anita 40 jaar werkzaam is in het onderwijs. Wat waren alle kinderen feestelijk verkleed. Ook de high tea was een groot succes. De kinderen (en juffen)  hebben heerlijk gegeten van al het lekkers. Hartelijk dank daarvoor!

Lees meer

Schooldisco

Donderdagmiddag 14 september was het zover; de schooldisco die georganiseerd werd door de leerlingenraad!Vóór het zover was had de leerlingenraad samen met Kim van de OR de boodschappen gedaan voor het feest. De uitnodigingen waren uitgedeeld, de dansspellen uitgezocht, de verkleedkleren waren al klaargelegd en het Oog was versierd..’s Middags werden om drie uur de…

Lees meer