Verlof aanvragen

kronkel

Het gebeurt regelmatig dat ouders voor hun kind(eren) verlof vragen. Ze verwachten dat school hierover mag beslissen. In sommige gevallen kan de directeur van de school daarover beslissen, maar er zijn heel veel regels waar school zich aan moet houden.

Wilt u verlof aanvragen, dan kunt u dat doen via de website. Onder ‘contact’ vindt u het formulier ‘verlof aanvragen’. Daarbij staat ook informatie over ‘graden van verwantschap’ en ‘handreiking aanvragen verlof’. In deze documenten staat duidelijk dat we geen vakantieverlof mogen geven vanwege ‘voor de files uit reizen’ of ‘goedkopere tickets’. Ook als u vanwege uw werk niet in de zomervakantie weg kunt, kan school niet zo maar verlof geven. Dan moet u aan kunnen tonen dat u in geen enkele schoolvakantie twee weken aaneengesloten weg kunt. Er is een kleine categorie waar de directeur zelf over mag beslissen. Dat is de categorie ‘Andere gewichtige omstandigheden’. Maar ook daarvoor hebben we een lijstje wat duidelijk maakt hoeveel verlof we mogen geven en welke dingen hier niet onder vallen. Wij moeten dus altijd aan inspectie en / of leerplichtambtenaar kunnen verantwoorden op welke grond wij verlof geven.