Ouders

kronkel

Op deze pagina leest u alles over op welke manieren u met uw kind of peuter kennis kunt maken met onze school. U vindt informatie over ons ouderportaal, ouder communicatie-app, onze ouderraad, MR en GMR.

3_Ouders header IMG-20210830-WA0005

Nieuwe ouders

kronkel

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school? Wat fijn! U bent van harte uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met een rondleiding door de school. U ontvangt tijdens dit gesprek een welkomstasje met o.a. het inschrijfformulier. U kunt dit formulier ook hieronder downloaden vanaf de website.

Voordat uw kind 4 jaar wordt, mag hij/zij 10 dagdelen gezellig komen wennen in de groep. Dit natuurlijk wel vooraf even in overleg met de leerkracht van groep 1/2.

Vanaf het moment dat uw kind 4 jaar is, mag het de hele week naar school.

Ook kunt u ervoor kiezen om een aanmeldformulier te downloaden. Middels het invullen en inleveren van dit formulier doet u verzoek tot inschrijving van de vermelde leerling op onze school. Wij zullen vervolgens onderzoeken of onze school de juiste plek is voor uw kind om onderwijs te volgen.

Ouderportaal

kronkel

We gebruiken op school het administratiesysteem van Parnassys. Iedere ouder van onze school ontvangt een inlogcode voor het ouderportaal van Parnassys. Hierin kunt u alle persoonlijke gegevens bekijken, de absentie van uw kind(eren) en de toetsen van het leerlingvolgsysteem die gemaakt zijn.

 

Bovendien maken we gebruik van de ouderapp Parro. Via Parro sturen we alle nieuwtjes en berichten. Ook plaatsen de groepsleerkrachten wekelijks foto's van activiteiten in de groep. Zo kunt u vanuit huis of werk een beetje meegenieten met uw kind(-eren) op school.

ouderportaal-768x188

Parro-Logo-300x182

Ouderraad

kronkel

De ouderraad bestaat uit ouders en een leerkracht. Ze dragen bij aan allerlei activiteiten van school waar ook andere ouders bij betrokken kunnen worden.

 

De ouderraad zet zich onder andere in voor:

  • Het organiseren van activiteiten zoals sportdagen, paasspeurtocht, feesten, culturele evenementen en schoolreis
  • Het ophalen van oud-papier (1x per maand door een aantal ouders)
  • Verkeer en veiligheid (het onderhouden van contacten met gemeente over de verkeerssituatie rond de school
  • Feedback geven aan de oudervertegenwoordiging van de medezeggenschapsraad (MR)

 

De ouderraad vergadert een aantal keer paar jaar. Deze vergaderingen zijn terug te vinden op de schoolkalender.
De ouderraad beheert tevens de ouderbijdrage, waaruit alle activiteiten worden gefinancierd.Na afloop van het schooljaar wordt er een kascontrole gedaan. De hoogte van deze vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. In oktober en in januari ontvangt u een verzoek tot betaling van de ouderbijdrage.

 

De ouderbijdrage voor schooljaar 2022-2023 bedraagt € 47,50
Heeft u vragen of tips voor de ouderraad?

Naamloos-3

Medezeggenschapsraad

kronkel

Via de MedezeggenschapsRaad (MR) kunnen ouders en personeelsleden meedenken en meepraten over wat er op school gebeurt. Het beleid van de school wordt bepaald door het bestuur en de schoolleiding. De MR heeft een adviserende en controlerende taak namens ouders en medewerkers.

 

Wat doet de MR?
De MR kijkt naar de manier waarop en met welke middelen de school haar doelen probeert te bereiken. De MR adviseert en controleert bij zaken die van belang zijn voor leerlingen, leerkrachten en ouders. De MR houdt zich bijvoorbeeld bezig met het schoolplan, de schoolgids, ouderparticipatie bij het onderwijs, schooltijden, de klachtenregeling, de vakantieregeling, tussenschoolse opvang, de ouderbijdrage en de veiligheid op en rondom de school. Maar ook met zaken die primair van belang zijn voor de leerkrachten, zoals het beoordelingssysteem, het taakbeleid en het nascholingsbeleid.

 

De MR heeft bij deze onderwerpen instemmings- of adviesrecht. Instemmingsrecht betekent dat de MR akkoord moet gaan met een voorgesteld plan of wijziging, anders mag de school dit niet doorvoeren. Dit is het geval bij zaken die direct betrekking hebben op de onderwijskundige doelstellingen van het onderwijs, zoals het schoolplan, de ouderparticipatie in het onderwijs of de klachtenregeling. Adviesrecht betekent dat de MR advies moet kunnen geven over een voorgenomen besluit. Dit advies telt zwaar, maar het bestuur van de school mag dit advies naast zich neerleggen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de begroting, nieuwbouw van de school en de vakantieregeling.

 

Wat kan de MR voor u doen?
De MR van onze school bestaat uit 5 leden: 2 leerkrachten en 3 ouders (waarvan één ouder assessor is). De ouders in de MR vertegenwoordigen alle ouders van de school. Heeft u ideeën over bovengenoemde thema’s dan kunt u de ouders in de MR rechtstreeks aanspreken of u kunt mailen. Opbouwende kritiek of goede ideeën zijn altijd welkom. De leden van de MR kunnen uw punten namens u inbrengen in de MR-vergadering.

 

Wilt u weten hoe het eraan toe gaat in de MR? U bent van harte welkom tijdens het openbare gedeelte van de MR vergadering. De vergaderingen vinden gemiddeld 1 keer in de 6 weken op school plaats.

MR-medezeggenschapsraad.jpg