Klachtenregeling

kronkel

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Fluvium openbaar onderwijs hecht waarde aan een zorgvuldige klachtenbehandeling.

1_Over ons OraginsatieKWA

Klachten melden bij Fluvium

Er kan iets gebeuren waar je je onzeker of onprettig bij voelt. Je maakt je misschien zorgen over de sfeer of over het pedagogisch klimaat. Je hebt het gevoel dat het gedrag van iemand die bij de school betrokken is niet door de beugel kan. Of je hebt een concrete klacht. Als je daar samen over kunt praten, zijn dat ook kansen voor verbetering. We gaan daarom graag met je in gesprek als je een klacht hebt.

Binnen de school kun je met de groepsleerkracht en de directeur bespreken waar je tegenaan loopt. In de meeste gevallen kun je problemen samen met hen oplossen. Kom je er met hen niet uit, neem dan contact op met de interne vertrouwenspersoon van de school. Dat is Jelske van Lent, de IB'er van de school.

Wanneer je er op school niet uit komt dan kun je terecht bij het bestuur van Fluvium. Contactgegevens zijn verkrijgbaar bij de directeur van de school of op de website van Fluvium. Wanneer ook een gesprek met het bestuur van Fluvium geen uitkomst biedt, dan kun je contact opnemen met een externe vertrouwenspersoon.

Klachten melden bij externe vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersoon is beschikbaar als klankbord en ondersteuner. De vertrouwenspersoon luistert naar je, denkt met je mee en kan je ondersteunen bij het bepalen van eventuele vervolgstappen. Ook kan de vertrouwenspersoon je hierin begeleiden als je dat wilt.

Je kunt terecht bij externe vertrouwenspersonen Herman Tuning en Alie Leutscher van bureau De Vertrouwenspersoon. Beide vertrouwenspersonen zijn gecertificeerd en ervaren. Geef het gerust aan als je een voorkeur hebt. Uiteraard is het contact met de vertrouwenspersoon vertrouwelijk, jouw naam en gegevens worden niet gedeeld met Fluvium zonder jouw toestemming. Nadat je contact hebt opgenomen, word je vaak dezelfde dag nog, maar uiterlijk binnen twee werkdagen in contact gebracht worden met een vertrouwenspersoon.

Je kunt de externe vertrouwenspersonen bereiken via:
servicedesk@devertrouwenspersoon.nl of via 088-1119910

foto-Herman-Tuning

Herman Tuning

Alie-Leutscher

Alie Leutscher