NL-doet

kronkel

Op vrijdag 15 maart hebben wij meegedaan met de actie van NL-doet. Met scheppen en harken zijn
wij naar de speeltuin gelopen, om die klaar te maken voor de komende periode. Er waren 2 mensen
van de speeltuin aanwezig. Zij hadden ook gereedschap hadden meegenomen. Samen met hen
hebben we het gras onder en vlakbij de speeltoestellen verwijderd en het zand bij de speeltoestellen
aangevuld. Met een kruiwagen zand naar de toestellen rijden was voor sommige kinderen een uitdaging,
maar het ging goed. Er is hard gewerkt en na afloop kregen de kinderen wat te drinken en een
lekkere koek.