Inspectiebezoek

kronkel

Het inspectiebezoek, eind januari, heeft een voldoende opgeleverd voor onze school. Nu klinkt ‘voldoende’ nog niet zo heel erg goed. Als de inspectie onuitgenodigd op school komt, is het resultaat echter nooit méér dan voldoende. Tot eind vorig schooljaar kon je de inspectie uitnodigen om een beoordeling goed te geven. Dat was een voorwaarde om een excellente school te kunnen worden. Naast de wettelijke verplichtingen moest de school dan aantonen dat op drie kwaliteitsgebieden eigen ambities waren opgesteld en waargemaakt. Sinds de mogelijkheid voor het predicaat excellent is vervallen, is het ook niet meer mogelijk om de beoordeling ‘goed’ te krijgen. Daarmee zijn er nog maar drie oordelen mogelijk: ‘zeer zwak’, ‘onvoldoende’ of ‘voldoende’. Daarbij is ‘zeer zwak’ erger dan ‘onvoldoende’. We hebben dus het best mogelijke oordeel gehad!

De inspectie moet haar rapport nog uitbrengen. Mondeling hebben ze al toegelicht wat ze hebben gezien. Ze hebben met een kritische blik gekeken (dat is ook hun werk) maar hebben ook gezien wat we al aan verbeteringen hebben doorgevoerd. Het team is erg blij met het oordeel en we gaan weer aan de slag met de verbeterpunten en adviezen.