Iedere school heeft een MR, ook De Wielewaal!

kronkel

Wat doet de Medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit personeel en ouders. Zij denken en beslissen mee over schoolzaken. Bijvoorbeeld over onderwijsinhoudelijke keuzes en de schoolgids. Ongeveer één keer per zes weken hebben we overleg met de directeur en denken we kritisch mee over het schoolbeleid. 

Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad?

De MR van de Wielewaal is vorig jaar weer actief geworden. In de MR nemen deel: Paulien Buijzen, Robert-Jan Willemsen, Dieneke de Ruiter, Marga Henning en Jelske van Lent. Afgelopen jaar waren we onder andere betrokken bij het inspectiebezoek en de werving van een nieuwe directeur. 

Hoe weet ik wat de Medezeggenschapsraad doet?

Om goed mee te kunnen praten over het beleid van de school, is het belangrijk dat wij weten wat er speelt onder de ouders en dat jullie weten wat de MR doet. Vanaf dit schooljaar gaan we dit contact verbeteren. Bijvoorbeeld via korte enquêtes en door onze agenda en verslagen met jullie te delen. 

Je mag ons ook altijd aanspreken op het schoolplein of mailen. Dat kan via: mr@obsdewielewaal.nl