Start groep 7/8 ’23-’24

kronkel

Het is belangrijk om in het begin van het schooljaar goed te starten. Naast de lessen is er dan heel
veel aandacht voor de Gouden Weken. Dat wil zeggen dat we veel doen om de groep tot een
eenheid te krijgen. Eén van de kernwaarden, ontmoeten, komt dan heel veel aan bod. De kinderen leren elkaar kennen in een spelvorm en sinds deze week zijn we in de groep ook met de IK-tas
begonnen. In de tas zitten spullen die voor diegene belangrijk zijn en er wordt bij verteld waarom. Zo
leren we elkaar beter kennen, maar we ontdekken zo ook elkaars talenten.
De taal- en spellinglessen staan ook in het teken van ontmoeten. Groep 7 leert een interview maken en daarbij de goede vragen stellen. Groep 8 is bezig om een persoonlijke tekst te schrijven voor iemand
bij een belangrijke gebeurtenis. Met de kanjertraining zijn we gestart met de afspraken herhalen en oefeningen om elkaar te vertrouwen.
We zijn het schooljaar fluitend begonnen!