Start groep 5/6 ’23-’24

kronkel

We zijn het schooljaar goed begonnen. De beginweken worden in het onderwijs ook wel de ‘gouden weken’ genoemd. In die tijd is de kernwaarde ‘ontmoeten’ belangrijk. We hebben dat gedaan door coöperatieve werkvormen. Zo hebben we in de gymzaal samen moeten werken door in een kring houten stokken vast te houden en allemaal tegelijk een stapje op te schuiven naar de volgende stok. De bedoeling is dat je er met elkaar voor zorgt dat geen één stok omvalt. In de klas hebben we in tweetallen samengewerkt door samen een kleurplaat in te kleuren. We konden elkaars kleurplaat niet zien, maar moesten overleggen om te zorgen dat het resultaat hetzelfde was. Mooi, die gouden weken!